worek

   istoria

   wór klasycystyczny z ok. 1830 w typie szlacheckiego dworu polskiego, zbudowany dla Joachima Pieszyca de Leszno Koszutskiego, za nim niewielki park (3,5 ha) i staw. Lokalizacja: Wziąchowo Wielkie - wieś wzmiankowana od 1562; dawne dobra lenne w granicach ordynacji milickiej.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Rycina przedstawiająca dwór ok. 1830

Dworek przed II Wojną Światową

Zdjęcie wykonane w 1948 roku.

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

Dworek przed renowacją .... (1995)

Dworek przed renowacją .... (1995)

Dworek przed renowacją .... (1995)

   spółczesność

powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie

 1.    oprzednie nazwy miejscowości:
  • 1562 r - Wssaschowo
  • 1578 r - Wschonchow
  • 1619 r -  Gr. Wsonkofa
  • 1787 r -  Gros Tschunkuwe, Gros Wzungowa
  • 1940 r -  Preussental

 2.    istoria wsi i dóbr: 
  • Pierwsza wzmianka o miejscowości pojawia się w dokumencie z 24 czerwca 1562 r. w którym jest mowa  o sporze między właścicielem z Gądkowic (Gontowitz) a Hansem Wssaschoski z Wziąchowa Wielkiego ( (Wssaschowo), o granicę między majątkami. 
  • W 1787 r. we wsi był dwór z folwarkiem, szkoła ewangelicka, 2 budynki gminne, wiatrak i 31 domów. Miejscowość zamieszkiwały 223 osoby. Wieś należała do pana von Lipinski, wcześniej do pana von Woyers.
  • W 1845 roku wieś zamieszkiwało 386 ludzi ( w tym 4 katolików), żyjących w 51 domach. Wymieniana w była cegielnia i owczarnia z 800 merynosami. Właścicielem wsi był pan von Koszutski.
  • Na początku XX wieku Wziąchowo Wielkie było częścią składową majoratu. Powierzchnia majątku obejmowała 468 ha pól uprawnych i 109 ha lasów. Majątek należał do  pani von Wechmar. 

 3.    ykaz znanych właścicieli wsi i dóbr:
  • 1562 - Hans Wssaschaski
  • 1787 - pan von Lipinski 
  • 1845 -  pan von Kaszutski 
  • 1902 -  Klara von Wechmar 

 4.    kład przestrzenny miejscowości:

  Wieś folwarczna z cechami wielodrożnicy, posiadająca strukturę dwuczłonową : część wschodnią i zachodnią. 
  Część wschodnia zdominowana jest przez obszerne założenie dworskie z folwarkiem i parkiem, położone na północ od drogi do Wrocławia. Założenie ma charakter osiowy z dworem jako punktem centralnym. po jego północnej stronie rozciąga się park, po stronie południowej usytuowany jest folwark z prostokątnym majdanem. Oś wyznacza droga dojazdowa do dworu, prowadząca przez folwark. Zachował się na niej bruk z kamieni polnych. W obu częściach wsi zachowały się duże fragmenty drogi z nawierzchnią brukowaną kamieniami polnymi. Na południowy zachód od wsi, 0,3 km, w lesie, znajduje się dawny cmentarz ewangelicki, pochodzi z II poł. XIX w. i liczy 0,27 ha pow. Obecnie doszczętnie zniszczony. Rosną na nim lipy drobnolistne, tuje i dęby szypułkowe; w runie zaś występuje  barwinek i konwalie. W większej części zachował się natomiast cmentarz w niedalekim Wziąchowie Małym, o którym tak pisze znawca tematu, badacz cmentarzy ewangelickich  Cezary Tajer : Znajduje się  we wschodniej części parku podworskiego. Jest to cmentarz rodowy z początku XX w. o pow. 0,25 ha. Znajduje się na nim  mauzoleum rodziny von Heydebrand und Lasa, wokół którego ustawione są 3 głazy narzutowe pełniące rolę nagrobków. Rosną brzozy, dęby szypułkowe i wiązy. 

powiększ zdjęcie
 |  <- powrót  |  strona główna  | 

www.marol.net.pl/internet www.fotos.net.pl